Drugie szkolenie liderów

Od ostatniego szkolenia minął prawie rok. W tym czasie młodzi ludzie z całej Polski przeprowadzili kilkanaście szkoleń, w których udział wzięło ponad 250 osób. Ponadto uczniowie z Pabianic stworzyli film dotyczący dzieci biorących udział w wojnach, a ulotki oraz plakaty zaprojektowane przez uczestników szkolenia zostały rozesłane do prawie 600 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W kolejnym szkoleniu Myśl Globalnie, Działaj Lokalnie, które odbyło się w dniach 26-27 października 2007 r., wzięli udział młodzi ludzie z Pabianic, którzy stali się partnerem społecznym Rady Miasta. Współpracują oni z radnymi w projekcie tworzenia przestrzeni miejskiej dla młodych sportowców.

Na szkoleniu poruszaliśmy następującą tematykę:

  • efektywne zarządzanie projektami
  • metodyka przygotowania i prowadzenia zajęć lekcyjnych
  • ponadto, zgodnie z pragnieniem uczestników, została omówiona sytuacja młodych ludzi na Białorusi.

Po powrocie do domu, na podstawie wspólnie wypracowanych pomysłów, w pabianickich szkołach, zostaną przeprowadzone apele oraz lekcje dotyczące sytuacji młodzieży u naszego wschodniego sąsiada. Uczestnicy szkolenia będą także kontynuować współpracę z Radą Miasta, na początek przy budowie skate parku. Już jest głośno o nich w lokalnych mediach, a znając ich energię ? będzie jeszcze głośniej!