Wychowanie do odpowiedzialności

Fastów na Ukrainie (położony 70 km od Kijowa) to typowe postsowieckie miasto. Za czasów Związku Radzieckiego było to miejsce, gdzie z Kijowa wysiedlano wszystkich ludzi „niepotrzebnych”, mających problemy z prawem, osoby uzależnione, czy niezaradne życiowo. W ten sposób Fastów stał się miejscem niezwykle przygnębiającym i do tej pory to tu, są jedne z najwyższych wskaźników przestępczości i samobójstw na Ukrainie. Tu też można spotkać dzieci żyjące na ulicy. Właśnie sytuacja zaniedbanych dzieci, dziesięć lat temu poruszyła ojców Dominikanów i miejscowych entuzjastów, którzy zdecydowali się założyć dla nich miejsce, które mogłyby nazwać domem. I tak powstał Dom Świętego Marcina de Porres.
IMG_7461
Ponieważ na Ukrainie jest niewiele możliwości edukacji, czy rozwoju dla wychowawców pracujących z dziećmi, dlatego zdecydowaliśmy podzielić się naszym polskim doświadczeniem i zorganizować dla nich warsztaty „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. W ten sposób powstał projekt „Wychowanie do odpowiedzialności”.
IMG_7469
W ramach tego projektu zrealizowaliśmy dwie części szkolenia „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” (oparte na książce Faber i Mazlich). Odbiorcami naszych działań byli wychowawcy, wolontariusze i rodzice dzieci przychodzących do Domy Świętego Marcina de Porres dla dzieci ulicy w Fastowie na Ukrainie. Pierwsza cześć szkolenia „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” odbyła się w lipcu 2015 roku w Fastowie. Kolejne spotkanie i realizacja drugiej części warsztatów ” Rodzeństwo bez rywalizacji” odbyło się w lutym 2016 roku w Warszawie. Przyjazd uczestników do Warszawy był też okazją do wzajemnego poznania się i zaczerpnięcia inspiracji dla trzech organizacji działających w podobnych obszarach: „Domu Świętego Marcina de Porres”, „Stowarzyszenia Mierz Wysoko” i „Fundacji Sto Pociech”.
IMG_7463
Projekt ?Wychowanie do odpowiedzialności? jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu  RITA- Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności.