My-Sąsiedzi

My-sąsiedzi był to projekt partnerski skierowany do społeczności lokalnych z terenów rewitalizowanych w dzielnicy Targówek (obszar Targówka Mieszkaniowego i Targówka Fabrycznego) przygotowany przez cztery doświadczone warszawskie organizacje pozarządowe:

W ramach naszych działań od lipca 2016 roku do końca 2017 roku współpracowaliśmy z szeregiem organizacji pozarządowych, instytucji oraz lokalnych liderów, aby zwiększać aktywność mieszkańców Targówka na rzecz własnych społeczności lokalnych. Projekt dofinansowany był z budżetu m.st. Warszawy.

logo_miasto

Działania na Targówku Fabrycznym były zakotwiczone wokół Cafe Sąsiad przy ul. Księcia Ziemowita 16,

Działania na Targówku Mieszkaniowym zakotwiczone były w nowo otwartym lokalu Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. ul Radzymińska 111a/113.

logo_mysasiedziPRACA W PROJEKCIE MY-SĄSIEDZI ZORGANIZOWANA BYŁA W 6 OBSZARACH TEMATYCZNYCH:

  1. Targówek Sąsiedzki

Targówek Sąsiedzki to działania, w których sąsiedzi mają okazję poznać się, wspólnie działać i uczestniczyć w wydarzeniach na terenie miejsca swojego zamieszkania. W ramach tych działań, dbać będziemy o włączanie różnorodnych grup mieszkańców Targówka m.in młodzieży, seniorów, cudzoziemców, osób niepełnosprawnych, osób pracujących we wspólne aktywności. Dodatkowo, będą organizowane pikniki sąsiedzkie, zostaną zatrudnieni animatorzy społeczności lokalnych oraz animatorzy osób niepełnosprawnych, odbywać się będą animacje podwórkowe oraz warsztaty rozwojowe, twórcze  i integracyjne w miejscach aktywności lokalnej.

  1. Targówek Aktywny Społecznie

W ramach niniejszego projektu zachęcać będziemy rozmaite grupy obecne na Targówku do aktywnego działania na rzecz innych. Wspierać będziemy rozwój wolontariatu w wymiarze lokalnym i sąsiedzkim. W sezonie jesiennym poprowadzona zostanie grupa dla nastolatków pt. ?Młodzi, aktywni dla innych?, w trakcie której młodzież pod opieką animatorów zaplanuje, przygotuje i zrealizuje działania na rzecz społeczności lokalnej.

Zorganizowany zostanie cykl spotkań ?Herbatka dla sąsiadka? ? działanie polegające na  spotkaniu i współpracy wolontariaruszy z osobami potrzebującymi wsparcia zamieszkującymi w okolicy Klubu Są-siada.

Odbędziemy serię spotkań z firmami które mają swoje siedziby na Targówku, w trakcie spotkań przybliżać będziemy ideę wolontariatu pracowniczego i zachęcać pracowników firm do włączania się w działania organizacji pozarządowych.

  1. Targówek Edukacyjny i Multimedialny

Poprzez rozmaite warsztaty multimedialne mieszkańcy Targówka będą mieć okazję włączyć się w realizację projektów w wyniku których przedstawiona zostanie lokalna historia i kultura Targówka, a także zaprezentujemy działalność lokalnych liderów.

W ramach cyklu ?Zwykli-Niezwykli Targówka? przygotowana zostanie wystawa zdjęć dokumentujących lokalnych liderów – osoby aktywne na rzecz społeczności, przedsiębiorcze lub wspierające innych. Osoby te mogą stanowić przykład dla sąsiadów i młodzieży, pokazując jak ważne jest angażowanie się w sprawy społeczności. Wystawie towarzyszyć będą spotkania z bohaterami zdjęć.

  1. Targówek Rekreacyjny

Zdrowy duch, w zdrowym ciele. W ramach obszaru tematycznego ?Targówek Rekreacyjny? zostaną wytyczone trasy wycieczkowe (spacerowe i rowerowe) przedstawiające najciekawsze miejsca dzielnicy. Następnie mieszkańcy zostaną zaproszeni na wspólne spacery oraz wycieczki rowerowe prowadzone przez przewodników.

Specjalnie dla seniorów prowadzone będą zajęcia sportowe w ramach cyklu ?Fit na Targówku?.

  1. Targówek Wielokulturowy

Targówek to miejsce spotykania się wielu kultur, to również na Targówku znajduje się jedyny w granicach Warszawy Ośrodek dla Cudzoziemców.

W ramach działań miejsc społeczności lokalnej zachęcać będziemy do spotkań oraz twórczej wymiany. Do współpracy w projekcie zapraszać będziemy inne organizacje pozarządowe, działające na rzecz cudzoziemców po to, aby dzieliły się swoją wiedzą, zachęcały beneficjentów do działań i wspierały integrację dzielnicy.

  1. Targówek Po-Informowany

Kluczem dla stworzenia projektu bazującego na potencjale lokalnym jest dobra informacja. Wiele inicjatyw już istnieje na Targówku, jednak ginie z braku informacji. Inne nie rozwijają w pełni swojego potencjału z podobnego powodu.

W naszym projekcie będziemy dbać o dobry przepływ informacji:

– przez cały okres trwania projektu zbierać będziemy informacje o oddolnych inicjatywach, grupach nieformalnych i wydarzeniach sąsiedzkich realizowanych w ramach oraz poza naszym projektem i przekazywać będziemy je dalej;

– przy planowaniu i realizowaniu naszych działań dbać będziemy o odpowiednią promocję wydarzeń;

– zabiegać będziemy o tłumaczenie naszych informacji na inne języki, z preferowanym językiem rosyjskim ? tak aby informacje stały się dostępne dla mieszkańców ośrodka dla cudzoziemców przy ul. Księżnej Anny.

logo_mysasiedzi