Edukujemy

W roku 2023 realizujemy Projekt „EDUKUJEMY”.
Zadanie zakłada przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dla mieszkańców województwa mazowieckiego z zakresu Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
W ramach projektu przygotowanych zostanie seria infografik z informacjami jak funkcjonują poszczególne typy odpadów w GOZ. Zorganizowane zostaną 2 SWAP-y, podczas których szerzona będzie informacja nt. wymieniania się nieużywanymi już rzeczami.
Infografiki przygotowane w projekcie – zachęcamy do pobierania, dzielenia się oraz udostępniania:
Zadanie publiczne pn. „Edukujemy” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.