BAZA – Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

W ramach Klubu Młodzieżowego Mierz Wysoko jesteśmy partnerem w projekcie Baza Akcji Zintegrowanej Animacji.

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. W ramach projektu organizowane są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, w szczególności dzieci i młodzieży.

Zapraszamy każdego, młodszego i starszego do bezpłatnego udziału w projekcie BAZA.

Aktualności projektu BAZA:

logo_BAZA_internet-300x130

Projekt to działanie.

Z połączenia różnych doświadczeń, metod pracy realizujemy różne FORMY DZIAŁANIA dopasowane do potrzeb uczestników projektu.
Wszystkie działania realizowane w ramach projektu BAZA są bezpłatne.

BAZA dla dzieci

Dzieci i młodzież z Pragi Północ przy wsparciu koleżanek i kolegów oraz doświadczonych animatorów mogą stworzyć swój miniprojekt. Jest to sposób na zmianę i rozwój otoczenia oraz realizację swoich pomysłów i marzeń. Uczestnicy miniprojektu, samodzielnie i demokratycznie, wybierają temat oraz sposób jego realizacji: rzeźba, spektakl, film. Wszystko zależy od nich.

Zapraszamy do udziału w miniprojektach. W tym celu prosimy o zgłaszanie się do jednej z podanych organizacji:

 • Kościół Armii Zbawienia w RP;
 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ?KARAN?;
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko;
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi;
 • Stowarzyszenie dla Rodzin;
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

BAZA dla młodzieży

Kluby są miejscem spotkań gimnazjalistów. W Klubach organizowane są wyjścia na basen, kręgle, rajdy i wycieczki oraz zajęcia teatralne razem ze Stowarzyszeniem Pracownie Twórcze Lubelska.

Zapraszamy do Klubów Młodzieżowych prowadzonych przez:

 • Stowarzyszenie dla Rodzin;
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

BAZA dla uczniów

Wspieramy dzieci i młodzież w nauce poprzez prowadzenie:

 • Korepetycji z wybranego przedmiotu w szkołach,
 • Korepetycji ogólnych w placówkach BAZY.

Uczniom oferujemy także udział w terapii pedagogicznej i logopedycznej umożliwiającej nadrobienie zaległości szkolnych.

BAZA dla szkół


Szkoły uczestniczące w projekcie BAZA:

 • Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostocka 10/18;
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354, ul. Otwocka 3;
 • Gimnazjum nr 31, ul. Sierakowskiego 9;
 • Gimnazjum nr 32, ul. Otwockiej 3.

Na terenie praskich szkół w ramach projektu odbywają się:

 • Warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny;
 • Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie dla dzieci i młodzieży;
 • Interaktywne spektakle teatru edukacyjnego (ang. Theatre in Education);
 • Warsztaty profilaktyczne prowadzone metodą dramy stosowanej dla młodzieży;
 • Szkolne Dni Kulturalne;
 • Korepetycje specjalistyczne oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Organizacje prowadzące działania w szkołach:

 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ?KARAN?;
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko;
 • Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA;
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

BAZA dla ulicy

Na terenie dzielnicy Pragi Północ prowadzone są również działania dla dzieci i młodzieży poza murami instytucji.
W ramach działań odbywa się:

 • Realizacja miniprojektów;
 • Prowadzenie grup ulicznych (streetworking);
 • Organizacja wyjazdów dla dzieci i młodzieży.

Działania na podwórkach i ulicach Pragi Północ są prowadzone przez:

 • Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ? GPAS;
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko.

BAZA dla rodzica

W ramach projektu BAZA prowadzone są:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych;
 • Indywidualne konsultacje;
 • Grupy wsparcia.

W celu zgłoszenia się na warsztaty, konsultacje, grupę wsparcia prosimy o kontakt z podanymi organizacjami:

 • Kościół Armii Zbawienia w RP;
 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ?KARAN?;
 • Stowarzyszenie dla Rodzin;
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

BAZA dla mieszkańców

Gry planszowe dla wszystkich są przyjemnością i wyzwaniem. Zapraszamy do grania pojedynczo i w zespole, dzieci, młodzież i rodziny.

Miejsce: Spiżarnia Armii Zbawienia, ul. Ząbkowska 13/13, wejście od ul. Brzeskiej
Czas: Wybrane soboty, godzina od 15:00 do 18:00
Wstęp: Wolny
Aktualności: www.facebook.pl/BazaAkcji
www.praskieforum.org.pl/projekt-baza
Bez zapisów, bez wcześniejszej rejestracji.
Przyjdź i zgraj się!

Rozgrywki gier planszowych prowadzone są przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom.

BAZA dla wolontariuszy

Oferujemy również możliwość odbycia wolontariatu podczas prowadzenia zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz przy działaniach administracyjnych.

Opieką wolontariuszy zajmuje się Stowarzyszenie dla Rodzin.

ADRESY ORGANIZACJI, KTÓRE PROWADZĄ MINIPROJEKTY, KLUBY MŁODZIEŻOWE ORAZ DZIAŁANIA DLA RODZICÓW I DOROSŁYCH:

Kościół Armii Zbawienia w RP
ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9
tel. 605 354 604
mail: baza@armiazbawienia.org

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ?KARAN?
ul. Targowa 63 lok. 4
ul. Targowa 15 lok. 2/3
tel. 668 945 605
22 408 80 24
mail:baza@karan.pl

Stowarzyszenie Mierz Wysoko
ul. Brzeska 20
Tel. 517 54 87 90

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi
Świetlica ?Mały Książę?
ul. Ząbkowska 4 m. 45 i 45a
Tel. 22 670 22 93

Stowarzyszenie dla Rodzin
ul. Ząbkowska 39 m 1 i 2
tel. 22 619 42 67
22 253 49 47
518 452 047,
mail dla uczestników: zapisy@sdr.org.pl
mail dla wolontariuszy: sdr.wolontariat@interia.pl

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Łochowska 41 lok. 7
pl. Hallera 5 lok. 2a
tel. 513 127 879
509 020 063

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, takie jak działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody. Projekt ten zakłada daleko idącą współpracę organizacji i instytucji działających na Pradze Północ. BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. Baza to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami Konsorcjum.

ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

 •  Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej
  www.armiazbawienia.org
 •  Stowarzyszenie Dla Rodzin
  www.stowarzyszeniedlarodzin.pl
 • Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ ? GPAS
  www.gpaspraga.org.pl
 • Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny ?KARAN?
  www.karan.pl
 • Stowarzyszenie Mierz Wysoko
  www.mierzwysoko.org.pl
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
  www.qzmianom.org
 • Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ? Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę
  www.malyksiaze.otwartedrzwi.pl
 • Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
  www.tpd-maz.org.pl

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

 •  Dom Kultury TU Praga;
 • Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ;
 • Gimnazjum nr 31 w Warszawie;
 • Zespół Szkół nr 112 w Warszawie;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ;
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5;
 • Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska;
 • Szkoła Podstawowa nr 73 w Warszawie;
 • Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy.

finansowanie_z_syrenka_biale_tlo

Realizatorzy:

plakat-BAZA_pasek-logo_druk210mm_A4-2-1024x96