Zespół

Zarząd

Emilia Szenderłata – Prezeska Zarządu

Natalia Kata-Gawlik – Wiceprezeska Zarządu

Paulina Kobza-Prot – Wiceprezeska Zarządu

Komisja rewizyjna

Łukasz Pieniążek – przewodniczący

Santiago Garcia-Dabrowska – członek komisji

Jacek Strzemieczny – członek komisji