Misja

— TWORZYMY MIEJSCA I PRZESTRZENIE INSPIRUJĄCE DO ZMIANY —

Obserwując współczesny świat, uczestnicząc w nim i wpływając na jego kształt powołaliśmy Stowarzyszenie Mierz Wysoko, aby nasza obserwacja była jeszcze bardziej trafna, nasze uczestnictwo w świecie bardziej świadome, a wpływ na otaczającą rzeczywistość większy.

Chcemy wspierać ludzi w różnych sytuacjach życiowych: dzieci i młodzież zagrożone marginalizacją, młodych wchodzących na rynek pracy, rodziców i społeczności lokalne w działaniach na własną rzecz. Chcemy budować w nich poczucie własnej wartości i wiary we własne możliwości.

Chcemy pokazywać, że warto tworzyć społeczeństwo otwarte, tolerancyjne i globalne, jednoczyć się we wspólnym działaniu, nie stać z boku tylko uczestniczyć w procesie kreowania rzeczywistości.

Działamy lokalnie. Integrujemy społeczności. Przeciwdziałamy izolacji społecznej. Dzielimy się dobrymi praktykami. Kierujemy się szacunkiem i wiarą w ludzi. Poszukujemy nowych rozwiązań i wypracowujemy nowe metody tak, by każdy mógł iść wspólnie z nami po ścieżce rozwoju ku samorealizacji i świadomemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Razem możemy więcej. Dlatego wierzymy w ludzi, w ich możliwości i siłę zdolną zmieniać świat. Jesteśmy przekonani, że warto zaufać sobie nawzajem, naszym zdolnościom i umiejętnościom.