Darowizny

Stale staramy się rozszerzać nasze działania i realizować wyznaczone cele. Ale, by móc realizować je na na wysokim poziomie merytorycznym musimy mieć możliwość:

  • finansowania bieżącej działalności (czynsze, księgowość, opłaty);
  • inwestowania w ludzi – zatrudniania specjalistów, oferowania zatrudnienia na godziwych warunkach, inwestowania w rozwój kadry;
  • finansowania inwestycji, atrakcyjnych zajęć dla dzieci i rodziców, zakupu sprzętu do zajęć.

Wpłacając darowiznę pomagasz nam prowadzić działania w Stowarzyszeniu!

Darowiznę możesz przekazać przelewem na konto:

Volkswagen Bank Direct, Al. Jana Pawła II 15, 00-828 Warszawa
numer: 71 2130 0004 2001 0366 6757 0001
W tytule przelewu prosimy wpisać ?darowizna na cele statutowe?

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, dlatego też darowizny uprawniają darczyńcę do skorzystania z ulgi podatkowej.  Aby dowiedzieć się więcej napisz do nas info(at)mierzwysoko.org.pl