Społeczny Cyrk Uliczny

Społeczny Cyrk Uliczny (SCU) był początkiem naszych regularnych działań na Brzeskiej. W tym okresie spotykaliśmy się co niedziela wspierani przez grupę wolontariuszy (w sumie w projekcie udział wzięło 50 wolontariuszy) oraz 4 stałe koordynatorki projektu (Marta Kaszubska, Kasia Chojnacka, Magda Szeniawska i Agata Gruszecka).

Projekt miał na celu wsparcie dzieciaków, które większość czasu spędzają na ulicy. Dzięki zajęciom prowadzonym w atrakcyjny i przyjazny sposób chcieliśmy dotrzeć do dzieciaków, które ?tak łatwo się nie dają?.

Prowadziliśmy zajęcia z pedaogiki ulicy i pedaogigiki cyrku. Na każde zajęcia przygotowywaliśmy inne działania: żonglerka, jeżdżenie na moncyklu, podchody, zawody, zabawy z chustą klanza, gry miejskie, wycieczki do centrum miasta na wystawy dla dzieci, lepienie z gliny oraz wiele wiele innych. Podstawą pracy była chęć wspólnej zabawy, podążanie za dziećmi oraz poznawanie środowiska ich oczami.

Projekt relizowany od maja do października 2007 roku.