3 sektor Mierzy Wysoko

„Trzeci sektor mierz wysoko” to projekt, który ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych oraz przygotowanie innowacyjnego narzędzia do prowadzenia budżetu rocznego organizacji. Realizowany jest  w latach 2023-2025.

Na podstawie wielu lat doświadczeń, chcemy dzięki realizacji projektu zaradzić na bolączki, z którymi boryka się znaczna część organizacji pozarządowych, a mianowicie, szeroko rozumianych finansów.

W ramach projektu przeprowadzimy serię działań wzmacniających organizacje z terenu całej Polski jak również promować będziemy dobre praktyki z zakresu rozliczania projektów, prowadzenia finansów organizacji oraz tworzenia i prowadzenia budżetu całościowego organizacji. Przygotujemy narzędzie do planowania budżetu dla organizacji i kontrolowania jego wykonania – dopasowane i dedykowane specyfice sektora ngo. Chcemy m.in. stworzyć innowacyjne narzędzie, którego z naszej wiedzy jeszcze nie ma, a mianowicie narzędzie do tworzenia i prowadzenia budżetu rocznego dla organizacji pozarządowych.

 

W drugiej połowie 2023 roku przygotowane zostanie narzędzie online do tworzenia i prowadzenia budżetu organizacji pozarządowej.  Do współpracy przy tym działaniu zaprosimy w roli konsultantów wybrane, doświadczone organizacje pozarządowe.

W 2024 i 2025 przeprowadzimy szkolenia online z tematyki zarządzania finansami oraz budżetowania. Szkolenia będą uzupełniane dedykowanymi materiałami, które otrzymają uczestnicy w zależności od tematyki szkolenia.

W 2024 i 2025 przygotujemy kolejne pomocne narzędzie w pracy organizacji, będzie to  niezbędnik finansowy (narzędzie do autodiagnozy w zakresie prowadzonej dokumentacji).

W każdym roku trwania projektu zapraszać będziemy organizacje na cykl spotkań mentoringowo-coachingowych. W trakcie rekrutacji do coachingu pierwszeństwo będą miały organizacje młode oraz z małych miejscowości (wyjaśnione dalej).

 

Projekt skierowany jest do:

– osób zajmujących pozycje kluczowe w organizacjach pozarządowych (członków/iń zarządów) lub osób wskazanych przez nie jako kluczowe – w przypadku procesów coachingowo – mentoringowych (pierwszeństwo w rekrutacji będą miały organizacje spoza dużych ośrodków miejskich (tzn zarejestrowanych w miejscowościach poniżej 50 000 mieszkańców)

– osób zajmujących się finansami w organizacjach.

– koordynatorów organizacji (z naszego doświadczenia wynika, że często koordynatorzy wchodzą następnie do zarządów lub w inny sposób pełnią ważne funkcje w rozwoju organizacji)

Nasz projekt skierowany jest do wszystkich organizacji na terenie Polski, chcemy aby dotarł do jak największej grupy odbiorców, aby możliwie szeroko popularyzować prezentowane w projekcie standardy.

Więcej informacji na temat działań w projekcie pojawiać się będzie na profilu Facebook https://www.facebook.com/aplikacja2do2  oraz na stronie www.2do2.org.pl.

 

Pierwszy produkt w projekcie – narzędzie do budżetowania dla ngo o roboczej nazwie „Budżet NGO” już dostępny na dedykowanej stronie. Zapraszamy do rejestracji: https://budzetngo.pl/

 

 

Nazwa zadania:3 sektor Mierzy Wysoko.

Obszar tematyczny: 1. Systemowa poprawa zarządzania w organizacjach obywatelskich oraz wypracowywanie i wdrażanie standardów działania organizacji obywatelskich.

Wysokość środków: 231 000 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023-2025

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.