Metody pracy

Klub Młodzieżowy na ul. Brzeskiej 20 prowadzi zajęcia według autorskich metod wypracowanych przez naszych pedagogów. Sposób w jaki pracujemy jest wynikiem wielu szkoleń, kursów oraz superwizji, a także wieloletniej pracy naszych pedagogów w różnych środowiskach. Program zajęć tworzymy wspólnie z młodymi uczestnikami. To oni nam pomagają i  inspirują nas.

Nasza praca ma złożony charakter: prowadzimy zajęcia zarówno na ulicy, jak i w Klubie. Pracujemy z dziećmi i ich środowiskiem (rodzicami, szkołą itp.) W naszych zajęciach opieramy się na założeniach socjoterapii, prowadzimy projekty młodzieżowe – nasze działania na bieżąco dostosowujemy do potrzeb i możliwości dzieciaków, z którymi pracujemy.

Założenia naszej pracy opisaliśmy w dokumencie Metody Pracy. Zachęcamy do ściągnięcia i przeczytania:

Metody pracy

 

Poniżej dokument opisujący zajęcia socjoterapii, na której opiera się nasza praca: 

Socjoterapia 

ZAJĘCIA W KLUBIE

Projekty młodzieżowe

Celem tego typu zajęć jest kształtowanie w dzieciach odwagi, pewności siebie, a przede wszystkim samodzielności. Dzieci same wykonują różne zadania, które często są ich własnymi pomysłami. Na zajęciach brzeszczaki przeprowadzają wywiady z różnymi osobami, poznają nowe środowiska, organizują też różnego rodzaju przedstawienia, wystawy, pokazy taneczne i fireshow, kręcą filmy oraz sami piszą własną książkę kucharską.

Rozwijanie pasji

Tutaj dzieci mogą realizować swoje pasje i marzenia. Program zajęć jest kształtowany wspólnie z naszymi wychowankami, którzy mają duży wpływ na to co będzie się działo na zajęciach. Ofertę dostosowujemy do zainteresowań dzieciaków- brzeszczaków. W klubie prowadzimy zajęcia teatralne, kuglarskie, rowerowe, artystyczne, filmowe organizujemy dzieciom różnego rodzaju wyjścia: na basen, do kina lub teatru. Na zajęciach nasi podopieczni zajmują się tym co lubią i co sprawia im przyjemność.

Socjoterapia

Zajęcia z zakresu socjoterapii mają na celu wypracowanie w dzieciach umiejętności, które przydadzą im się w kontaktach z innymi ludźmi i pracy w grupie oraz pozwolą przepracować trudności wewnętrzne z którymi mają trudność na co dzień. Na zajęciach dzieciaki pracują nad pewnością siebie, komunikacją, uczą się nawiązywać prawidłowe relacje w grupie. Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się zarówno ?stacjonarnie? ? poprzez spotkania grup, rozmowy i ćwiczenia warsztatowe jak również ?w terenie? – proces socjoterapii zachodzi również podczas wspólnych wyjść, kiedy dzieci i pedagodzy oddziałują na siebie nawzajem.

Pedagogika społeczna

Staramy się  by dzieci wychodziły poza obszar ul. Brzeskiej i w Pragi Północ. Chcemy by poznawały inne środowiska, zobaczyły jak funkcjonuje społeczeństwo poza terenem ich zamieszkania, jakie zachowania są dozwolone, a jakie niedopuszczalne. Pierwszą reakcją dzieci na nowe miejsce jest niechęć, jednak później poznają i zaczynają oswajać nowe miejsca. Dzieciaki z entuzjazmem chcą wracać w już znane i zaprzyjaźnione miejsca. Po kilku wizytach nasi wychowankowie przełamują opory i wiedzą jak należy się zachowywać w danym miejscu. Dlatego właśnie organizujemy im różnego rodzaju wyjścia i warsztaty, które często odbywają się poza  Klubem, a czasem również  poza Warszawą.