O projekcie w latach 2016- 2018

PROJEKT WILDERNESS THERAPY realizowany był w latach 2016-2018 dzięki m.in. środkom programu Erasmus +, Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” sektora Młodzież

oraz

wsparciu szkoły językowej Early Stage (www.earlystage.pl)

Partnerem w projekcie był Uniwersytet w Ołomuńcu .

W ramach tego projektu szkoliliśmy się z tej innowacyjnej metody pracy z młodzieżą, jak również przeprowadziliśmy badania jej skuteczności we wspieraniu rozwoju i terapii młodych ludzi.

Raport z badań pobrać można TUTAJ.

Przewodnik praktyczny wyjaśniający podstawy metody oraz jak praktycznie zorganizować wyprawę pobrać można TUTAJ.

 

STRESZCZENIE PROJEKTU

Celem projektu „Wilderness Therapy” byłozbadanie i rozpowszechnienie metody pracy z młodzieżą o tej samej nazwie, tj. Wilderness Therapy. Metoda ta opiera się o wsparcie młodych osób w poszukiwaniu własnej tożsamości, w podejmowaniu życiowych decyzji o kontakt z naturą. Zakłada ona, że pewien czas spędzony z dala od cywilizacji, w dzikiej naturze przy wsparciu odpowiednich aktywności i obecności terapeutów pomaga odnaleźć i nakreślić nasze wartości, cele, rozjaśnia wątpliwości. Mając tak ogromny zasób w postaci idealnych warunków przyrodniczych, celem projektu  było zweryfikowanie, na ile przedmiotowa metoda sprawdza się w pracy z młodzieżą z trzech różnych grup: osób nie zagrożonych wykluczeniem społecznym, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tych, w procesie do demoralizacji.  W projekcie badaniami i wyprawami objęto 40 uczestników.

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu było szkolenie dla grupy pracowników z Polski i z Czech z metody Wilderness Therapy. Osoby które zostały przeszkolone to profesjonaliści z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą (psycholodzy, socjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy akademiccy).

Głównymi działaniami wdrażanymi podczas projektu było stworzenie odpowiednich narzędzi badawczych, przeprowadzenie wypraw Wilderness, odbycie spotkań badawczych z uczestnikami wypraw, stała współpraca nad rezultatami, zebranie wyników badań i stworzenie bazy, artykułów naukowych oraz publikacji, która zostanie udostępniona na utworzonej stronie internetowej i dostępna w zasobach otwartych programu Erasmus +. Ponadto, zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja, w trakcie której zostaną zaprezentowane metoda i rezultaty pracy intelektualnej oraz szkolenia dla pracowników młodzieżowych, którzy będą mieli szanse dogłębnie poznać metodę.

Niezwykle ważnym aspektem w projekcie była współpraca międzynarodowa pomiędzy Stowarzyszeniem Mierz Wysoko a Palacký Uniwersytet Olomouc. Obie organizacje mają zasoby, bez których projekt nie mógłby się odbyć. Po stronie Stowarzyszenia są to doświadczeni specjaliści w pracy z młodzieżą, a po stronie Uniwersytetu zasoby w postaci naukowych doświadczeń badawczych. Połączenie tych dwóch kompetencji pozwoliło na zrealizowanie projektu z sukcesem.

Projekt Wilderness Therapy dał możliwość na wprowadzenie innowacyjnej metody pracy oraz doświadczeń Fundacji Wilderness z Wilelkiej Brtanii w nasz rejon Europy.

Warto zaznaczyć, że były to pierwsze badania naukowe nad tą metodą w naszym rejonie Europy!