Aktywny Warszawiak – Rowerowy Otwarty Warsztat

Projekt „Rowerowy Warsztat Otwarty” to seria działań, które mają na celu propagowanie jazdy na rowerze.
W ramach projektu prowadzone są otwarte warsztaty rowerowe, mobilne warsztaty rowerowe, rajdy rowerowe oraz indywidualne lekcje rowerowe.

Do 31.10.2022 otwarte warsztaty rowerowe prowadzone są co sobotę w godzinach 10-15 na ul. Wolność 2.
Do 31.08.2022  otwarte warsztaty rowerowe prowadzone są co sobotę w godzinach 10-15 na ul. Brzeskiej 23 (Bazar Różyckiego).

We czwartki i piątki do 28.07.2022 prowadzimy mobilne warsztaty rowerowe w różnych miejscach Warszawy.

Szczegóły na naszym fb

„Program Aktywny Warszawiak prowadzony przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko, współfinansuje m.st. Warszawa”