O METODZIE

Fundacja Wilderness (www.wildernessfoundation.org.uk), z której wieloletniego doświadczenia czerpiemy, jako pierwsza postawiła sobie za cel łączenie ludzi, zwłaszcza młodych, pochodzących z zagrożonych terenów zurbanizowanych, w zakresie czterech podstawowych relacji – człowieka z Ziemią rozumianą jako cały świat przyrody, z drugim człowiekiem, Bogiem i samym sobą. W takim kontekście, system wychowawczy oparty na kształtowaniu nawyków aktywnego spędzania czasu, w atmosferze poszanowania i ochrony przyrody, nawiązuje do długoletniej tradycji organizacji harcerskich. Związek Harcerstwa Polskiego od wielu lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Turystyczno- Krajoznawczym, dostrzegając i wykorzystując walory wychowawcze tkwiące w przyrodzie, jako jeden ze środków oddziaływania na młodzież. Fundacja Wilderness idzie dalej – proponuje przeniesienie ludzi z zagrożonych środowisk w warunki naturalne a następnie przywrócenie ich środowisku miejskiemu. Podejmowane działania opierają się na szeregu empirycznych programów terapeutycznych, prowadzonych przez akredytowanych psychoterapeutów lub specjalistów w danej dziedzinie, odbywających się w naturalnych, dzikich, odległych terenach Wielkiej Brytanii i w Afryce Południowej. Programy te wiążą się z psychoterapią i terapią grupową, zintegrowaną z pracą w środowisku naturalnym. Doświadczenia zdobywane na terenach odległych od cywilizacji, w towarzystwie terapeutów, przewodników, i wielu innych osób związanych z przyrodą, mają od wielu lat leczniczy wpływ zarówno na dzieci jak i dorosłych. Stosowane programy są starannie przygotowane pod kątem umiejętności fizycznych i psychicznych. Mają one na celu dostarczenie odpowiedniego wsparcia uczestników w staniu się jednostką zdolną do zatrudnienia – w zależności od projektu wyposażyć ją w umiejętności rozwoju bądź wyposażyć w kompetencje zawodowe. Obserwując przez wiele lat w jaki sposób młodzi ludzie ulegają transformacji osobistej i społecznej poprzez obcowanie z naturą na dzikich, pustynnych terenach, Fundacja zintegrowała różne gałęzie swojej działalności, podejmując interwencje całościowe we wszystkich swoich głównych projektach. Jej praca obejmuje tysiące de-faworyzowanych dzieci rocznie, na poziomie edukacji ekologicznej oraz transformacji osobistej i społecznej, poprzez obcowanie z dzikimi obszarami natury. Różne poziomy działalności są zintegrowane w każdym z trzech głównych projektów interwencyjnych nastawionych na rozwój młodzieży. Mierz Wysoko chce stać się ambasadorem tej metody na nasz rejon Europy i wspólnie z partnerem przeprowadzić szkolenie dla profesjonalistów pracujących z młodzieżą, co umożliwi rozpowszechnienie rezultatów projektu do szerszego grona odbiorców.