My Targówek

„My Targówek- fabryka nowych możliwości” był to wspólny projekt organizacji pozarządowych i instytucji działających na terenie Targówka Fabrycznego. Łącząc siły, chcemy skuteczniej działać na rzecz lokalnej społeczności. W latach 2013-2017 działaliśmy na rzecz zbudowania Lokalnego Systemu Wsparcia.

W ramach projektu organizowane byłydziałania dla mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. Zapraszamy każdego, młodszego i starszego do bezpłatnego udziału w projekcie.

Głównym celem, jaki sobie stawialiśmy, było tworzenie warunków potrzebnych do pełnego rozwoju społecznego i intelektualnego dzieci i młodzieży mieszkających na tym obszarze. Był on realizowany poprzez szereg działań edukacyjnych, animacyjnych i sportowych.

Projekt realizowany był w dwóch edycjach II  w latach 2015-2017, I edycja w latach 2013-2015.

my targówek

DZIAŁANIA EDUKACYJNE ? Szkoła Podstawowa nr 58

Były to działania wspierające, realizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 im. Tadeusza Gajcego. Oferta skierowana jest do wszystkich uczniów. Składa się na nią indywidualna pomoc edukacyjna, realizowana poprzez program tutorski przygotowany przez Stowarzyszenie Praktyków Kultury. Inną formą wsparcia jest asystent kulturowy. Obecność takich osób w szkole, do której uczęszczają dzieci imigranckie jest kluczowa, aby mogły one korzystać zarówno z oferty edukacyjnej, jak i odnaleźć się w nowej rzeczywistości kulturowej. Za tę część projektu odpowiedzialna jest Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej.

my targówek

DZIAŁANIA ANIMACYJNE ? Cafe Sąsiad ul. Ziemowita 16

Fundacja Akademia Innowacji zatrudniała animatora, który współpracował ze społecznością lokalną oraz Radą Osiedla Targówek Fabryczny na rzecz ożywienia klubu sąsiada. W ramach projektu odbywały się zajęcia dla młodych oraz dorosłych.

Więcej informacji o działaniu klubu znajdziecie na stronie www.cafesasiad.pl

my targówek

DZIAŁANIA SPORTOWE

Stowarzyszenie Mierz Wysoko w  wiosny 2016 powstała i była prowadzona w trakcie projektu młodzieżowa drużyna ultimate frisbee. Drużyna trenowała przy szkole przy ul. Trockiej 4.

W miesiącach letnich prowadzone były również treningi ze sportów miejskich na otwartym powietrzu w okolicach Cafe Sąsiad.

my targówekAKADEMIA RODZICA

Naszymi działaniami obejmowaliśmy nie tylko młodzież, ale również najmłodszych mieszkańców osiedla wraz z rodzicami. Stowarzyszenie Mierz Wysoko prowadziło otwarte spotkania grupy zabawowych. Była to przestrzeń dla rodziców dzieci w wieku 1-3 lata do spędzenia wspólnie czasu w sposób twórczy i edukacyjny oraz do rozmów na temat wspierania rozwoju swoich dzieci. Zajęcia odbywały się w Cafe Sąsiad przy ul. Ziemowita 16.

my targówek

 

REALIZATORAMI PROJEKTU byli: 

FRS_logo

 

akademia innowacji-01

 

spk_logo_balon_bez_marginesow

 

PARTNERAMI PROJEKTU SĄ: 

Szkoła Podstawowa nr. 58 im. T. Gajcego

Rada Osiedla Targówek Fabryczny

Centrum Wspierania Rodzin ? Rodzinna Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej ? Targówek

 

Projekt ?My Targówek- fabryka nowych możliwości? w latach 2015-2017 został dofinansowany z budżetu m.st. Warszawy

Biale_logo_rodzinnej