Targówek

Od 2013 prowadzimy działania społeczne na Targówku Fabrycznym.

Na tym terenie prowadzimy grupy dla dzieci i młodzieży, grupę dla rodziców z małymi dziećmi, prowadzimy działania sąsiedzkie, współpracujemy z  Cafe Sąsiad0 Miejscem Aktywności Lokalnej oraz animujemy współpracę organizacji i instytucji na rzecz budowania lokalnego systemu wsparcia.

Naszym celem jest bezpośrednie wsparcie udzielane dzieciom i ich rodzinom, jak również budowanie lokalnego systemu wsparcia oraz wsparcie integracji społeczności lokalnych.

Działania na Targówku finansowane są z budżetu m. st. Warszawy oraz dzięki współpracy z partnerami biznesowymi.

Na Targówku w latach 2015-2017 koordynujemy dwa projekty partnerskie dofinansowane z budzetu m. st. Warszawy:

  • “My Targówek – fabryka nowych możliwości” – działanie w ramach budowania lokalnego systemu wsparcia
  • “My Sąsiedzi” – działanie wspierające proces rewitalizacji i integrację wspólnot lokalnych.

 

Obecnie zbieramy środki na prowadzenie grupy pedagogiki ulicy! Zachęcamy do wsparcia tego działania poprzez darowizny.