Dokonania uczestników

Podczas szkolenia młodzi ludzie nie tylko zdobywali użyteczną wiedzę czy szukali rozwiązań problemów globalnych, ale realizowali konkretne działania. Owocem ich pracy jest scenariusz zajęć lekcyjnych oraz projekt plakatu i ulotki promujących edukację globalną w szkołach. Scenariusz zajęć stanowi wspaniałą propozycję dla wszystkich nauczycieli chcących w efektywny i kreatywny sposób przybliżyć uczniom jeden z problemów globalnych jakim są konflikty zbrojne. Dzięki scenariuszowi uczniowie zapoznają się z zakresem terytorialnym konfliktów, ich przyczynami oraz sposobami zapobiegania i rozwiązywania. Zachęcamy gorąco do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych na podstawie poniższego scenariusza.

Scenariusz zajęć jest przygotowany w sposób, który nie wymaga dodatkowych zasobów w postaci materiałów dydaktycznych czy szczegółowej wiedzy z zakresu edukacji globalnej, dlatego może być stosowany nie tylko przez nauczycieli, ale także samorządy szkolne, zainteresowane problematyką edukacji globalnej i chcące przeprowadzić konkretne działania w tym zakresie w swojej szkole.

Szkolenie odbyło się w dniach 8-11 grudnia 2006 w Warszawie.

W szkoleniu wzięło udział dziesięciu młodych liderów, licealistów i gimnazjalistów z całej Polski, którzy po powrocie do domów przeprowadzą w swoich szkołach zajęcia z edukacji rozwojowej oraz postarają się zainicjować projekt lokalny związany z edukacją rozwojową.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2006r.