Zapytanie ofertowe na wykonawcę od tematu spotkania nr 01/03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/03/2018

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego i dotyczy:

 Poprowadzenia spotkania integracyjnego dla rodzin w roli specjalista ds. tematu spotkania  w dniu 24.03.2018 lub 25.03.2018 w godz 10-15 (termin zostanie dostosowany do potrzeb odbiorców).

Przewidywana wielkość grupy 2-6 rodzin (4-13 osób). Spotkanie prowadzone jest prze dwie osoby – druga osoba to specjalista d.s. pracy z rodziną, zatrudniony przez Stowarzyszenie.

Warsztaty Naukowe

Ogólne oczekiwania w ramach realizowania aktywności:

 • Zadbanie o wdrożenie uczestników w aktywność,
 • Przygotowanie scenariusza spotkania wspólnie z drugim prowadzącym
 • Przygotowanie aktywności i eksperymentów naukowych
 • Dbałość o bezpieczeństwo w trakcie wydarzenia
 • Zaproponowanie aktywności integracyjnych dla rodzin związanych z tematem spotkania

Inne obowiązki:

 • Kontakt ze współprowadzącą z ramienia Stowarzyszenia Mierz Wysoko przed warsztatami (służące dopracowaniu planu wydarzenia),
 • Wypełnienie dokumentacji na wzorach przekazanych przez koordynatora projektu
 • Kontakt z koordynatorem projektu w sytuacji trudności z realizacją zlecenia.
 • Rzetelne i terminowe przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i warsztatów integrujących dla rodzin;
 • Przygotowanie i dostarczenie niezbędnych do zajęć materiałów
 • Uwzględnienie w programie spotkania działań integracyjnych i aktywizujących wszystkich uczestników

Na informacje zwrotne zawierające propozycję cenową, sposobem rozliczenia

(faktura/umowa zlecenie) oraz opisem doświadczenia czekamy do 21.03.2018 .

Propozycje prosimy nadsyłać e–mailem na adres: magdalena@mierzwysoko.org.pl