Rozeznanie rynku 02/05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE 02/05/2018

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego w charakterze badania rynku i dotyczy:

PROWADZENIE ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH PASJE dla młodzieży w wieku 13-18 lat. 

Zadania dla prowadzącego

  • Przygotowanie i przeprowadzenie serii zajęć dla młodzieży rozwijających ich pasje oraz mające na celu integrację społeczną i kulturalną;
  • Przygotowanie dokładnego planu oraz terminów spotkań w oparciu o potrzeby i zainteresowania młodzieży;
  • Wypełnianie dokumentacji projektowej na wzorach dostarczonych przez koordynatorkę projektu;
  • Bieżący kontakt z koordynatorką projektu, zgłaszanie na bieżąco trudności oraz zmian (w tym ew. zmian terminów zajęć);
  • Uwzględnienie w programie spotkania działań integracyjnych i aktywizujących wszystkich uczestników

Przeprowadzenie maksymalnie 38 godzin spotkań w okresie 18.05.2018 – 30.06. 2018

W spotkaniu udział weźmie  od 1 do 10 osób w wieku 13-18 lat.

Zajęcia odbywać się będą „stacjonarnie”’ (na terenie Klubu Młodzieżowego przy ul. Brzeskiej 20) oraz podczas wyjść/wycieczek na terenie  Warszawy. W ramach zajęć, wykorzystywane może być zaplecze lokalowe oraz sprzętowe Stowarzyszenia. Z założenia spotkania odbywać się będą odbywać się stale  poniedziałki w godz. 18:30-20:45 oraz drugi termin ruchomy w ciągu  tygodnia  – w zależności od planu  grupy i tematu spotkania.

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

– propozycję cenową w kwocie brutto brutto wraz z proponowaną formą rozliczenia (faktura z działalności gospodarczej/umowa zlecenie)

– CV lub opis doświadczenia instytucji

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do Magdalena(AT)mierzwysoko.org.pl tel. 501 792 448

Na zgłoszenia czekamy do 12.05.2018 r.