Rozeznanie rynku 01/05/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/05/2018

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego w charakterze badania rynku i dotyczy:

Prowadzenie spotkania integrującego dla rodzin  – specjalista do tematu spotkania – SPŁYW KAJAKOWY

Zadania dla prowadzącego specjalisty tematycznego

  • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tematycznych dla rodzin – wraz ze zorganizowaniem dojazdu (dojazd max 60 min od Warszawy) ;
  • Przygotowanie i dostarczenie kajaków/kapoków oraz innego niezbędnego wyposażenia;
  • Kontakt  z drugim prowadzącym z wyprzedzeniem, przed zajęciami w celu ich przygotowania oraz omówienie zajęć po ich zakończeniu;
  • Wypełnienie dokumentacji projektowej na wzorach dostarczonych przez koordynatorkę projektu;
  • Bieżący kontakt z koordynatorką projektu, zgłaszanie na bieżąco trudności oraz zmian;
  • Uwzględnienie w programie spotkania działań integracyjnych i aktywizujących wszystkich uczestników
  • Zadbanie o wprowadzenie uczestników w kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz zapewnienie bezpieczeństwa podczas spływu

Spotkanie zaplanowane jest na 19.05.2018 r. w godz. 10-15 (ew. w granicach 9-16- w zależności od godzin dojazdu)

W spotkaniu udział weźmie 3-6 rodzin (6-18 osób), przewidujemy udział dzieci w wieku od 7 lat do 18 lat (wraz z rodzicami)

Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

– propozycję cenową wraz z proponowaną formą rozliczenia (faktura z działalności gospodarczej/umowa zlecenie)

– CV lub opis doświadczenia instytucji

Zgłoszenia oraz pytania prosimy kierować do Magdalena(at)mierzwysoko.org.pl tel. 501 792 448

Na zgłoszenia czekamy do 14.05.2018 r.