Zapytanie ofertowe nr 2/01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/01/2017

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego i dotyczy:

 1. Prowadzenie spotkań integrujących dla rodzin  – specjalista do tematu spotkania

Zadania dla prowadzącego specjalisty tematycznego:

 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć tematycznych dla rodzin;
 • Przygotowanie i dostarczenie niezbędnych do zajęć materiałów;
 • Kontakt  z drugim prowadzącym z wyprzedzeniem, przed zajęciami w celu ich przygotowania oraz omówienie zajęć po ich zakończeniu;
 • Wypełnienie dokumentacji projektowej na wzorach dostarczonych przez koordynatorkę projektu;
 • Bieżący kontakt z koordynatorką projektu, zgłaszanie na bieżąco trudności oraz zmian;
 • Uwzględnienie w programie spotkania działań integracyjnych i aktywizujących wszystkich uczestników

Tematy spotkań:

 • warsztaty naukowe  – 4 spotkania
 • warsztaty integracyjne na świeżym powietrzu z uwzględnieniem interesujących/innowacyjnych  metod   – 2 spotkania
 • warsztaty kreatywne- plastyczne – 4 spotkania
 • warsztaty kulinarne – 4 spotkania
 • warsztaty ekologiczno-przyrodnicze – 4 spotkania

a) Dopuszczamy możliwość prowadzenia części lub całości spotkań

b) Spotkania odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych.

c) W przypadku zdiagnozowania potrzeb grupy – tematy spotkań mogą ulec zmianie;

d) Spotkania odbywać się będą w wybranych terminach ustalonych przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko.

e) Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

– CV lub opis doświadczenia instytucji (mile widziane doświadczenie w pracy na terenach objętych rewitalizacją)

– propozycję cenową (na podanym w zapytaniu wzorze)

Proszę o przesłanie zwrotnej informacji do dnia 04.01.2017  r. na adres: paulina@mierzwysoko.org.pl

zapytanie ofertowe_integracja_specjalista

Protokół z wyboru wykonawców IDR_specjaliści