Zapytanie ofertowe nr 1/01/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/2017

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego i dotyczy:

  1. Prowadzenie spotkań integrujących dla rodzin  – specjalista do pracy z rodziną

Zadania dla prowadzącego spotkania integrujące dla rodzin

  • Rzetelne prowadzenie spotkań i warsztatów- otocznie uczestników opieką i wsparciem;
  • Kontakt z realizatorami projektu w celu zdiagnozowania potrzeb i zainteresowań grupy oraz zaproszenie uczestników na spotkania i odbycie pierwszego kontaktu z uczestnikami. Przygotowanie ulotek/pisemnych informacji zapraszających uczestników na spotkania i rozdanie realizatorom;
  • Dbanie o dokumentację (przekazaną i przygotowaną przez koordynatora projektu) – dopilnowanie aby uczestnicy wypełnili listy obecności, ankiety pre- i post- ; wypełnieni do dokumentacji realizatora;
  • Kontakt  z drugim prowadzącym z wyprzedzeniem, przed zajęciami w celu ich przygotowania oraz omówienie zajęć po ich zakończeniu;
  • Bieżący kontakt z koordynatorką projektu, zgłaszanie na bieżąco trudności oraz zmian;

a) Dopuszczamy możliwość prowadzenia części spotkań – jednak w wymiarze nie mniejszym niż 50% całkowitej liczby spotkań.

b) Spotkania odbywać się będą w dwóch grupach wiekowych.

c) Spotkania odbywać się będą w wybranych terminach ustalonych przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko.

d) Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

– CV lub opis doświadczenia instytucji (mile widziane doświadczenie w pracy na terenach objętych rewitalizacją)

– propozycję cenową (na podanym w zapytaniu wzorze)

Proszę o przesłanie zwrotnej informacji do dnia 04.01.2017  r. na adres: paulina@mierzwysoko.org.pl

zapytanie ofertowe_integracja

Protokół z wyboru wykonawców IDR_specjalista do pracy z rodzina