Zapytanie ofertowe 2/11/2017

Zapytanie ofertowe 2/11/2017

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego i dotyczy:

 Poprowadzenia 5 spotkań/warsztatów  integracyjnych dla rodzin- specjalista ds. tematu spotkania.

Ogólne oczekiwania w ramach realizowania aktywności:

 • Zadbanie o wdrożenie uczestników w aktywność,
 • Dbałość o bezpieczeństwo w trakcie wydarzenia
 • Zapewnienie po stronie organizatora dodatkowego sprzętu ewentualnie potrzebnego (np. kapoki, kaski, narty, kajaki, uprzęże, liny)
 • Poczęstunek w trakcie wydarzenia  – zapewnienie podstawowego poczęstunku w trakcie wydarzenia (np. kiełbaski z grilla, pieczone ziemniaki, napoje- sok/herbata)
 • Zaproponowanie aktywności integracyjnych dla rodzin związanych z tematem spotkania

Inne obowiązki:

 • Kontakt ze współprowadzącą z ramienia Stowarzyszenia Mierz Wysoko przed warsztatami (służące dopracowaniu planu wydarzenia),
 • Wypełnienie dokumentacji na wzorach przekazanych przez koordynatora projektu
 • Kontakt z koordynatorem projektu w sytuacji trudności z realizacją zlecenia.
 • Rzetelne i terminowe przygotowanie i przeprowadzenie spotkań i warsztatów integrujących dla rodzin;
 • Przygotowanie i dostarczenie niezbędnych do zajęć materiałów
 • Uwzględnienie w programie spotkania działań integracyjnych i aktywizujących wszystkich uczestników

a) Możliwe jest złożenie oferty na 1 spotkanie, na klika lub na wszystkie spotkania.

b) Spotkania odbywać się będą w wybranych terminach ustalonych przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko.

Obszary tematyczne do zapewnienia w ramach zlecenia (wraz z dodatkowymi oczekiwaniami dotyczącymi danego tematu):

 1. WIZYTA W STADNINIE I JAZDY KONNE:

Przeprowadzenie 5-godzinnych zajęć w stajni dla grupy 8-15 osób (rodzice i dzieci w wieku 7-16 lat). W ramach wydarzenia:

 • Oprowadzenie po stajni, wprowadzenie w kulturę jeździecką
 • Podstawy dbania o konie (dzieci mogą wyczyścić konie)
 • Po 1 jeździe dla dzieci (czyli dla ok.6  dzieci w wieku 7-16 lat)
 • Zapewnienie po stronie organizatora dodatkowego sprzętu jeździeckiego (np. kasków)
 • Poczęstunek w trakcie wydarzenia (np., kiełbaski z ogniska/grilla, chleb, pieczone ziemniaki, jabłka, do picia sok, herbata)

Termin: 18.11.2017, g. 10-15

 1. ŚCIANKA WSPINACZKOWA.

Dodatkowe oczekiwania w ramach wydarzenia:

 • Wprowadzenie w kulturę wspinaczkową
 • Udostępnienie ścianki wspianaczkowej razem z 2 instruktorów (co najmniej 4 tory)
 • Podstawowe wprowadzenie do korzystania ze ścianki
 • Podstawy dbania o konie (dzieci mogą wyczyścić konie)
 • Zapewnienie po stronie organizatora dodatkowego sprzętu (np. uprzęży, link, osprzętu metalowego)
 • Przerwa na poczęstunek zapewniony przez organizatora
 • Zaproponowanie aktywności integracyjnej dla rodzin związanej z tematyką aktywności

Termin: 27.01 2018 g. 10-15

 1. ZAJĘCIA ZIMOWE ŁYŻWY/ SPACER Z OGNISKIEM

Dodatkowe oczekiwania w ramach wydarzenia:

 • Zaplanowanie trasy spaceru oraz atrakcji w trakcie wydarzenia

Termin: luty 2018

4. SPŁYW BARKĄ PO WIŚLE

Termin: marzec 2018

5. SPŁYW KAJAKOWY w okolicach Warszawy

Dodatkowe oczekiwania w ramach wydarzenia:

 • Zapewnienie sprzętu;
 • Zaplanowanie dojazdu dla uczestników;
 • Zorganizowanie spływu w miejscu gdzie dojazd z Warszawy (z ul. Brzeskiej) nie przekracza 50min.

Proponowany termin: kwiecień 2018

Prosimy o przesłanie do dnia 13.11.2017 na adres mailowy: natalia.kata(at)mierzwysoko.org.pl

 

– CV lub opis doświadczenia instytucji (mile widziane doświadczenie w pracy na terenach objętych rewitalizacją)

– propozycję cenową (w przeliczeniu na godzinę oraz na całe spotkanie – każde spotkanie trwa 5 godzin)

Zapytanie ofertowe 2/11/2017