Przewodnik i raport z badań już gotowe do pobrania!

Na naszej stronie projektu Wilderness Therapy można już pobrać rezultaty projektu:

Część 1 – Przewodnik praktyczny jak zorganizować wyprawę w duchu WT

Część 2 – Raport z badań dot. wpływu metody na jej uczestników

Zapraszamy do lektury!

publikacja dostępna na stronie  www.wildernesstherapy.pl