Odebranie czeków w ERA

Ostatnio przedstawiciele Mierz Wysoko zostali zaproszeni na uroczyste wręczenie czeku przez prezesa PTC Klausa Harmanna.

Spotkanie było podsumowaniem 8 Świątecznej Aukcji Charytatywnej. Aukcja jest elementem programu realizowanego przez PTC ERA w partnerstwie z Centrum Wolontariatu w Warszawie.

W wyniku aukcji ERA przekazała w sumie 132 000 zł na zorganizowanie zajęć dla dzieci młodzieży w 7 organizacjach lokalnych.

Bardzo dziękujemy wolontariuszom oraz pracownikom firmy ERA za wsparcie udzielone naszym działaniom.

Szczególnie dziękujemy Ani Łopatowskiej oraz grupie którą dzięki swoim wysiłkom zorganizowała.

Dzięki jej staraniom w grudniu zostały zorganizowane zajęcia plastyczne.

Dzieciaki nie mogą się już doczekać kolejnych wspólnych działań!

ERA_czek

Jak powiedziała jedna z wolontariuszek ERA :

?Wolontariat to piękna inicjatywa, a co ważne by czynić dobro nie trzeba wstępować do żadnej organizacji. Okazji ku temu nie brakuje w naszym codziennym życiu, wystarczy tylko dostrzec drugiego człowieka. Spotkania z dziećmi oraz wspólna praca przy realizacji projektu były dla mnie wspaniałym i niepowtarzalnym doświadczeniem. Życzę każdemu, by choć raz w życiu doświadczył wdzięczności ze strony małego dziecka i zapłaty w postaci szczerego uśmiechu, który jest bezcenny?

Logo ERA i CW