Nakręć Się!

20 czerwca 2009 roku odbył się pierwszy klubowy festiwal filmowy „Nakręć się!”. Kamila, Wiktoria, Sylwia oraz Ola zorganizowały festiwal krótkich filmów dokumentalnych kręconych na aparatach. Filmy zgłaszano w trzech kategoriach  – przyjaciel, moja rodzina, moje życie na Pradze. Członkowie pozostałych grup zgłaszali swoje dzieła.

20 czerwca, w sobotę, klub został wysprzątany, popcorn przygotowany a na ścianę rzucone do oceny jury filmy.

Po długich dyskusjach jury postanowiło nagrodzić oraz wyróżnić wszystkie filmy zgłoszone w konkursie.

Na koniec organizatorki zaprezentowały wszystkim zgromadzonym przygotowany specjalnie na tę okazję układ taneczny.