Rozpoczynamy działania w projekcie „3 sektor Mierzy Wysoko”

Trzeci sektor mierz wysoko to projekt, który ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych oraz przygotowanie innowacyjnego narzędzia do prowadzenia budżetu rocznego organizacji. Realizowany jest  w latach 2023-2025.

Na podstawie wielu lat doświadczeń, chcemy dzięki realizacji projektu zaradzić na bolączki, z którymi boryka się znaczna część organizacji pozarządowych, a mianowicie, szeroko rozumianych finansów.

W ramach projektu przeprowadzimy serię działań wzmacniających organizacje z terenu całej Polski jak również promować będziemy dobre praktyki z zakresu rozliczania projektów, prowadzenia finansów organizacji oraz tworzenia i prowadzenia budżetu całościowego organizacji. Przygotujemy narzędzie do planowania budżetu dla organizacji i kontrolowania jego wykonania – dopasowane i dedykowane specyfice sektora ngo. Chcemy m.in. stworzyć innowacyjne narzędzie, którego z naszej wiedzy jeszcze nie ma, a mianowicie narzędzie do tworzenia i prowadzenia budżetu rocznego dla organizacji pozarządowych.

Z końcem maja 2023 roku, spotkaniem konsultacyjnym z organizacjami partnerskimi rozpoczęliśmy przygotowania do narzędzia. Oczekujcie więcej informacji jesienią!

Więcej na podstronie projektu: https://mierzwysoko.org.pl/dzialania/3-sektor-mierzy-wysoko/

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.