Łukasz

Zawsze pasjonowali mnie inni ludzie, nie zależnie od wieku, koloru skóry, poglądów religijnych, politycznych czy światopoglądowych. Jestem psychologiem i moją energię i wiedzę koncentrują na drugim człowieku jego potrzebach i wnętrzu. Kocham sport i obcowanie z naturą . Kiedyś ktoś mądry powiedział: „Wolność  stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać . Przychodzi jako dar utrzymuje się poprzez zmaganie” , to jest kierunek którym staram się podążać.