Garwolin – warsztat 3

Trzecie warsztaty w Garwolinie odbyło się 13-14 listopada. Tym razem warsztaty miały charakter typowego szkolenia. Dziewczyny intensywnie pracowały nawet do 22 w nocy!

Pierwszego dnia zajmowałyśmy się wartościami, które są dla nas ważne.
Zastanawiałyśmy się czy warto być aktywną osobą i działać na rzecz innych.

Dziewczyny ułożyły nawet piosenkę zachęcającą do aktywności. Pracowałyśmy także nad przemówieniami publicznymi. Był czas na przećwiczenie i przygotowanie przemówienia. Następnie każda z uczestniczek szkolenia odważnie wystąpiła i wygłosiła mowę do pozostałych. Okazało się, że dziewczyny nie boją się niczego i każda opowiedziała o tym co jest dla niej ważne na świecie. Także umiejętność słuchania jest mocną stroną uczestniczek, gdyż każdej wypowiedzi słuchały one z zapartym tchem.
Po kolacji dziewczęta wylądowały na „bezludnej wyspie” i musiały wspólnie znaleźć wyjście z trudnej sytuacji, wspólnie się dogadać. Pokazały, że potrafią współpracować. Omówiłyśmy także rolę grupowe, którą przyjęła każda z nich. Skończyłyśmy dzień bardzo późno, ale nawet pod koniec każda miała dużo energii do żonglerki i tańców.

Drugiego dnia zaczęłyśmy poważnie pracować nad projektem lokalnym, który zrealizuje grup. Na początku zdefiniowałyśmy problemy, jakie napotykamy w społeczności lokalnej Garwolina. Potem zastanowiłyśmy się, którym chciałybyśmy się zająć. Następnie podałyśmy kilka rozwiązań. Pod koniec dziewczyny wybrały jeden pomysł. Postanowiły przygotować przedstawienie „Dziewczyny potrafią”, które odbędzie się u nich w szkole. Zaproszą na nie burmistrza, dyrektora szkoły, innych dyrektorów, rodziców oraz koleżanki i kolegów. Przez kilka godzin cała grupa planowała przedsięwzięcie. Podzieliła się na zespoły zadaniowe, rozplanowała zadania w czasie, wybrała osoby odpowiedzialne.
Przedstawienie ma się odbyć 8-ego grudnia. Już nie możemy się doczekać!

Trzymamy kciuki.

Niespodziankę zrobiła wszystkim Sasha, która pojawiła się na szkoleniu.

Sasha jest australijką która prowadziła projekt Girls Can w Indiach wraz z Martą. Sasha przyjechała specjalnie, aby zobaczyć jakie fajne są dziewczyny w Garwolinie i Włodawie.

Marta i Magda

Projekt sponsorowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.