Projekt

Stowarzyszenie Mierz Wysoko zaprasza do drugiej edycji rocznego kursu internetowego „Akademia Liderów Społecznych” (ALS). Jest ona przeznaczona dla uczniów szkół średnich oraz uczniów trzeciej klasy gimnazjum, którzy są ciekawi świata, mają dużo energii do działania, lubią pomagać innym i chcą rozwijać swoje umiejętności nie tylko na lekcjach w szkole. Jest to kurs dla młodych, ambitnych osób, które dążą do tego, aby życie przeżyć świadomie i ciekawie. Jest to zachęta do odważnego i odpowiedzialnego kierowania swoim losem.

Młodzi ludzie chcą móc angażować się w ciekawe inicjatywy, mieć sposób na nudę, wybić się z atmosfery bezczynności, która często ich otacza. Chcieliby obserwować świat, poznawać ludzi, uczyć się nowych rzeczy, próbować nieznanego. Niekiedy wydaje im się, że nie ma co zrobić po powrocie ze szkoły, że nic się nie dzieje, że nikomu się nic nie chce.

Uczestnicząc w ALS masz okazję tę sytuację zmienić przynajmniej dla siebie a może także dla innych. W trakcie kursu będziesz podejmować trudne wyzwania i uczyć się wielu nowych rzeczy. Będziesz mógł także pomyśleć co zrobić aby więcej „się działo”, aby więcej było ciekawych inicjatyw i propozycji dla młodzieży. Może nawet sam zainicjujesz i zrealizujesz jedną z nich? My będziemy starali się ci towarzyszyć w celu, który sobie wybierzesz i pomagać realizować go krok po kroku.

Akademia Liderów Społecznych to szkoła rozwijająca umiejętności liderskie.

Kurs składa się z dwóch części. Każda część to cztery moduły. Zgłaszając się do kursu zapisujesz się do pierwszej części Akademii, która będzie trwała od października 2007 r do stycznia 2008 r. Jeżeli uda ci się pomyślnie zakończyć pierwszy etap, będziesz zakwalifikowany/a do drugiego etapu (luty ? maj 2008 r).

Twoją decyzją będzie to czy chcesz dalej kontynuować kurs. Akademia Liderów Społecznych jest dużym wyzwaniem dla każdego. Jest ona bowiem dodatkową szkołą, która zajmuje sporo czasu i dużo wysiłku, nie mówiąc już o tym, że trwa prawie cały rok szkolny. Dlatego zdecydowaliśmy się podzielić Akademię na dwa etapy, do których uczestnicy zgłaszają się osobno. W ten sposób będziesz mieć więcej kontroli nad swoim zaangażowaniem i czasem.

Moduły I części kursu:

  • Jestem liderem – działalność społeczna, podstawowe umiejętności liderskie, kim jest lider, różne style bycia liderem, moje mocne strony, co chciałbym osiągnąć?
  • Potrafię rozmawiać – zasady dobrej komunikacji, aktywnego słuchania, rozmawiania z dorosłymi, także autorytetami.
  • Pracuję w grupie – jak skutecznie pracować w grupie, podział obowiązków w grupie, metody prowadzenia spotkań.
  • Jestem aktywny – jak zauważyć i rozpoznać problem we własnym środowisku (badanie problemów lokalnych), zapoznawanie się z różnymi rozwiązaniami problemów lokalnych, poznanie organizacji i instytucji, które zajmują się zagadnieniami społecznymi; jak ja, jako lider, mógłbym się przyczynić do zmiany na lepsze?

Moduły II części kursu:

  • Planuję działanie – działanie metodą projektu, planowanie własnego projektu, krytyczna analiza SWOT.
  • Wiem, że potrafię – znaczenie poczucia własnej wartości, motywacja siebie i innych, rozwiązywanie konfliktów, podejmowanie decyzji.
  • Szukam wsparcia – jak i gdzie można zbierać fundusze, rozmowy ze sponsorami, jak współpracować z NGO i instytucjami lokalnymi.
  • Zobaczcie! – prezentacja własnych działań, współpraca z mediami. Ewaluacja projektów kursantów: co się udało, a co można zrobić lepiej, czego się nauczyłem, moje plany na przyszłość.