Cel Projektu

Naszym celem jest zbadanie nowej w tym rejonie Europy metody pracy z młodzieżą, jaką jest Wilderness Therapy – jej skuteczności w oddziaływaniu na uczestników, jak również rozpowszechnienie rezultatów związanych z efektami tych badań.

 

Badania będziemy przeprowadzać na trzech grupach odbiorców tak, aby jak najdokładniej obejrzeć metodę i wysnuć wnioski co do skuteczności konkretnych narzędzi tej metody dla młodzieży w wieku 13-19l.

 

Uczestników podzielimy ze względu na ryzyko wykluczenia społecznego.

  1. Osoby o bardzo wysokim stopniu zagrożenia wykluczeniem społecznym (osoby z ośrodków socjoterapetycznych, tzw. MOS-ów, poddanych całodobowej opiece, często już z problemami z prawem, używkami),
  2. Osoby o wysokim stopniu zagrożenia wykluczeniem (osoby z rejonów zagrożonych przestępczością, mało bezpiecznych, o dużym nasileniu problemów społecznych oraz ubóstwa i biedy),
  3. Osoby o niskim stopniu zagrożenia wykluczeniem społecznym (pochodzące z dobrze sytuowanych rodzin, uczęszczające do lepszych szkół, osiągające sukcesy w nauce).

 

Problemy młodzieży dorastającej były i są przedmiotem wielu analiz zarówno w Polsce (m.in. Bomba, Radziwiłłowicz, Pużyński, Iniewicz, Cierpiałkowska) jak i na świecie (Zimbardo, Salovey, Sluyter) Autorzy wskazują najczęściej na trudny okres adolescencji, będącej czasem wielu konfrontacji i przemian fizycznych i psychicznych. To czas odkrywania własnych potencjałów, zainteresowań, kształtowania własnego ego, systemu wartości a jednocześnie okres zaburzeń adaptacyjnych i zaburzeń nastroju. Wielu badaczy wskazuje, iż w tym okresie pojawiają się pierwsze epizody depresyjne, z bardzo silnymi tendencjami do nawrotów. WHO bije na alarm wskazując, iż depresja jest jedną z najczęściej występujących chorób (od wielu lat z tendencją rosnącą) i pierwszą przyczyną samobójstw wśród młodzieży.

Literatura oraz czynione w codziennej pracy obserwacje stały się przesłanką badań własnych zakończonych pracą naukową jednej z osób zaangażowanych w ten projekt. Potwierdziły one często występujące w okresie adolescencji deficyty: emocjonalne (zachowania opozycyjno- buntownicze), poznawcze (zachowania antyspołeczne- picie alkoholu, używki, agresja, ucieczki z domu, zachowania przestępcze), motywacyjne (zaniedbywanie nauki, kontaktów towarzyskich, nie uczęszczanie do szkoły, brak i porzucanie zainteresowań) oraz behawioralne. Jednocześnie odnotowano, iż badani wychowankowie MOS-ów, częściej mają obniżony nastrój, poczucie nieefektywności, negatywną samoocenę, kontakty interpersonalne są dla nich źródłem problemów. To również stanowiło jedną z przyczyn zaproszenia do współpracy przy projekcie Wilderness młodzieży z placówek całodobowych.

 

Mierz Wysoko i inne organizacje, instytucje, jednostki od lat poszukują rodzajów wsparcia dla grupy osób w tym okresie tak, aby wydobyć z niej to co najlepsze. Metoda WT w tym rejonie Europy, pomimo odpowiednich warunków przyrodniczych, dotychczas nie była w tym celu wykorzystywana. Po raz pierwszy szkolenie z tej metody odbyło się w 2015 r. w Słowacji, przy współpracy z Wilderness Foundation. W szkoleniu wzięły udział trzy osoby z Polski, pracujące z opisaną powyżej grupą młodzieży i zobaczyły w niej ogromny potencjał na skuteczne wsparcie dla młodych z naszego rejonu Europy. Niemniej, wiedza tych osób musi zostać jeszcze poszerzona o doświadczenie od specjalistów, poparta odpowiednimi badaniami tak, aby móc pokazać metodę szerzej. Wierzymy, że może ona przynieść ogromne efekty w pracy z osobami w okresie adolescencji. Znaczenie ruchu na świeżym powietrzu i efektywność przebywania w przyrodzie dawno zostały udowodnione. W ten sposób leczy się choroby w wielu specjalistycznych placówkach w Europie (leczenie osób nawet z ciężkim epizodem depresyjnym w Anglii i Niemczech, polega przede wszystkim na aktywizacji ruchowej, w otoczeniu przyrody). Metoda jest wykorzystywana z ogromnym powodzeniem w Wielkiej Brytanii, Rep. Poł. Afryki, Izraelu i innych krajach świata. My chcemy zaczerpnąć know-how od naszych najbliższych europejskich sąsiadów-Czechów, którzy rozpoczęli już badania i wdrażanie metod WT na grupach studentów i młodych dorosłych, a także byli pionierami Wilderness Therapy w tej części Europy. Realizacja projektu we współpracy międzynarodowej to nie tylko know-how, ale również wartościowe porównanie badań, szersze odniesienie się do wyników współpracy z różnymi grupami, co za tym idzie możliwość wdrożenia kolejnych, innowacyjnych narzędzi do tej metody. Ponadto celem projektu jest promocja WT nie tylko w PL, ale i w innych krajach Europy śr.-wsch., a w przyszłości możliwość rozwijania kolejnych narzędzi poprzez organizowanie międzynarodowych spotkań wymiany dobrych praktyk.