Wilderness Therapy

PROJEKT WILDERNESS THERAPY

projekt realizowany dzięki m.in. środkom programu Erasmus +, Akcja 2 „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk” sektora Młodzież oraz wsparciu szkoły językowej Early Stage (www.earlystage.pl)

Od sierpnia 2016 do października 2018 wspólnie z Uniwersytetem w Ołomuńcu realizujemy projekt „Wilderness Therapy”.

W ramach tego projektu szkolimy się z tej innowacyjnej metody pracy z młodzieżą, jak również prowadzimy badania jej skuteczności we wspieraniu rozwoju i terapii młodych ludzi.

Po więcej informacji o projekcie, oraz aby pobrać raport i przewodnik z projektu zapraszamy na stronę projektową www.wildernesstherapy.pl

 

STRESZCZENIE PROJEKTU:

Celem projektu „Wilderness Therapy” jest zbadanie i rozpowszechnienie metody pracy z młodzieżą o tej samej nazwie, tj. Wilderness Therapy. Metoda ta opiera się o wsparcie młodych osób w poszukiwaniu własnej tożsamości, w podejmowaniu życiowych decyzji o kontakt z naturą. Zakłada ona, że pewien czas spędzony z dala od cywilizacji, w dzikiej naturze przy wsparciu odpowiednich aktywności i obecności terapeutów pomaga odnaleźć i nakreślić nasze wartości, cele, rozjaśnia wątpliwości. Mając tak ogromny zasób w postaci idealnych warunków przyrodniczych, celem projektu będzie zweryfikowanie, na ile przedmiotowa metoda sprawdza się w pracy z młodzieżą z trzech różnych grup: osób nie zagrożonych wykluczeniem społecznym, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tych, w procesie do demoralizacji.  W sumie na wyprawy pojedzie ok. 80 uczestników.

 

Jednym z pierwszych działań w ramach projektu było szkolenie dla grupy pracowników z Polski i z Czech z metody Wilderness Therapy. Osoby które zostały przeszkolone to profesjonaliści z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem pracy z młodzieżą (psycholodzy, socjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy akademiccy).

 

Głównymi działaniami wdrażanymi podczas projektu było stworzenie odpowiednich narzędzi badawczych, przeprowadzenie wypraw Wilderness, odbycie spotkań badawczych z uczestnikami wypraw, stała współpraca nad rezultatami, zebranie wyników badań i stworzenie bazy, artykułów naukowych oraz publikacji, która zostanie udostępniona na utworzonej stronie internetowej i dostępna w zasobach otwartych programu Erasmus +. Ponadto, zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja, w trakcie której zostaną zaprezentowane metoda i rezultaty pracy intelektualnej oraz szkolenia dla pracowników młodzieżowych, którzy będą mieli szanse dogłębnie poznać metodę.

 

Niezwykle ważnym aspektem w projekcie jest współpraca międzynarodowa pomiędzy Stowarzyszeniem Mierz Wysoko a Palacký Uniwersytet Olomouc. Obie organizacje mają zasoby, bez których projekt nie mógłby się odbyć. Po stronie Stowarzyszenia są to doświadczeni specjaliści w pracy z młodzieżą, a po stronie Uniwersytetu zasoby w postaci naukowych doświadczeń badawczych. Połączenie tych dwóch kompetencji daje gwarancję jakości realizacji założonych celów projektu.

 

Projekt Wilderness Therapy jest szansą na wprowadzenie zupełnie nowej metody pracy z młodzieżą w nasz rejon Europy. Może to zmienić nurt pracy – ze stawiania młodym ludziom coraz większych oczekiwań i idącej za tym presji, prowadzących w trudnym okresie adolescencji do poważnych zaburzeń psychicznych, na towarzyszenie i realne wsparcie w budowaniu tożsamości młodych ludzi, co bezsprzecznie ma wpływ na ich późniejsze lepsze i bardziej świadome funkcjonowanie w społeczeństwie. Stworzenie bazy trenerów metody WT, oraz zbudowanie zasobu w postaci ekspertów w niniejszym zakresie przyczyni się do wdrożenia innowacyjnej metody pracy z młodzieżą. A twarde rezultaty, w postaci przeprowadzonych badań naukowych i zbioru narzędzi Wilderness Therapy w postaci publikacji dadzą podstawę do wykorzystywania jej w najefektywniejszy z możliwych sposobów.

 

Warto zaznaczyć, że będą to pierwsze badania naukowe nad tą metodą w naszym rejonie Europy, co stawia nas w pozycji liderów i ekspertów w niniejszej dziedzinie dla naszych krajów.