ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR 1/11/2017

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego i dotyczy:

 Poprowadzenia 4 spotkań/warsztatów  integracyjnych dla rodzin- specjalista ds. pracy z rodziną.

Zadania dla prowadzącego – specjalisty d.s. integracji rodzin:

  • Rzetelne prowadzenie spotkań- otocznie uczestników opieką i wsparciem.
  • Kontakt z realizatorami projektu w celu zdiagnozowania potrzeb i zainteresowań grupy oraz zaproszenie uczestników na spotkania i odbycie pierwszego kontaktu z uczestnikami. Przygotowanie ulotek/pisemnych informacji zapraszających uczestników na spotkania i rozdanie realizatorom.
  • Dbanie o dokumentację (przekazaną i przygotowaną przez koordynatora projektu) – dopilnowanie aby uczestnicy wypełnili listy obecności, ankiety pre- i post- ; wypełnieni do dokumentacji realizatora.
  • Kontakt  z drugim prowadzącym z wyprzedzeniem, przed zajęciami w celu ich przygotowania oraz omówienie zajęć po ich zakończeniu.
  • Bieżący kontakt z koordynatorką projektu, zgłaszanie na bieżąco trudności oraz zmian.

a) Spotkania odbywać się będą w wybranych terminach ustalonych przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko.

b) Pozostawiamy możliwość zwiększenia zamówienia w zakresie nie większym niż 50% zamówienia.

Prosimy o przesłanie do dnia 13.11.2017 na adres: Natalia.kata(at)mierzwysoko.org.pl

 

– CV lub opis doświadczenia instytucji (mile widziane doświadczenie w pracy na terenach objętych rewitalizacją)

– propozycję cenową (w przeliczeniu na godzinę oraz na całe spotkanie – każde spotkanie trwa 5 godzin)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017