Zapytanie ofertowe nr 1/02/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/2017

Stowarzyszenie Mierz Wysoko z siedzibą w Warszawie przy ul. Tucholskiej 39/41 lok.4  nr KRS 0000228527 (zwane dalej Zamawiającym) w ramach projektu pt. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie oferty na podany niżej przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę zapytania ofertowego i dotyczy:

  1. Prowadzenia grupy zabawowej

Zadania dla prowadzącego/cej grupę zabawową:

  • Rzetelne prowadzenie spotkań- otocznie uczestników opieką i wsparciem.
  • Wypełnienie dokumentacji projektowej na wzorach dostarczonych przez koordynatorkę projektu.
  • Kontakt z realizatorami projektu w celu zdiagnozowania potrzeb i zainteresowań grupy oraz zaproszenie uczestników na spotkania i odbycie pierwszego kontaktu z uczestnikami. Przygotowanie ulotek/pisemnych informacji zapraszających uczestników na spotkania i rozdanie realizatorom.
  • Bieżący kontakt z koordynatorką projektu, zgłaszanie na bieżąco trudności oraz zmian.
  • Przygotowywanie lokalu na spotkania oraz sprzątanie po spotkaniu;
  • Przygotowywanie tematu i koncepcji spotkania;
  • Przygotowywanie informacji o przebiegu spotkań (w celu umieszczeniu na stronie WWW, na profilu fb oraz służących do przygotowania sprawozdań okresowych i końcowego z realizacji projektu).

a) Spotkania odbywać się będą w wybranych terminach ustalonych przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko w dwóch cyklach (Cykl 1: luty- kwiecień 2017; Cykl 2: maj-lipiec 2017)

b) Do zgłoszenia prosimy dołączyć:

– CV lub opis doświadczenia instytucji (mile widziane doświadczenie w pracy na terenach objętych rewitalizacją)

– propozycję cenową (na podanym w załączniku nr 1 wzorze).

Proszę o przesłanie zwrotnej informacji do dnia 23.02.2017 r. na adres paulina@mierzwysoko.org.pl

zapytanie ofertowe_grupa zabawowa

Protokół z wyboru wykonawców grupa zabawowa