Partnerstwo – Aktywny Wawer

W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Wawerskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie podczas którego została podpisana Deklaracja Współpracy ?Partnerstwa ? Aktywny Wawer? pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Stowarzyszeniem ?Mierz Wysoko? i Wawerskim Centrum Kultury. Podpisanie Deklaracji poprzedzone było spotkaniem roboczym, które miało miejsce w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy,  na którym ustalono zarys treści Deklaracji i zasady współpracy pomiędzy Partnerami.

Deklaracja ustala zasady partnerskiej współpracy podmiotów z obszaru polityki społecznej, kultury i sportu z terenu Dzielnicy Wawer. Misją Partnerstwa ?Aktywny Wawer? jest prowadzenie działań na rzecz społeczności lokalnej Dzielnicy,  a głównymi jego celami są: przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, jak również wsparcie i integrację rodzin, aktywizację społeczną seniorów oraz wszystkich mieszkańców Dzielnicy.

Deklaracja została podpisana przez Panią Renatę Staruch Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy, Panią Barbarę Karniewską Dyrektora Wawerskiego Centrum Kultury
i Panią Julię Dmeńską ? wice Prezes Stowarzyszenia ?Mierz Wysoko?, które prowadzi w budynku WCK Wawerski Klub dla Rodzin.